Print this page

A múlt értelmezése a jelenben és a jövőben lesz fontos - 8. helyezés a Gloria Victis történelemversenyen

Köllő Ábel 10.s, Kádár Gergely, és Novák Zsófia 10.c osztályos tanulóink 8. helyezést értek el a Rákóczi Szövetség Gloria Victis 2021 történelemversenyén. A Kárpát-medencei döntőt Budapesten, a BME-n rendezték meg 2021. október 21-23-án. Minden évben, már 26 éve, több száz háromtagú, kárpát-medencei középiskolás csapat indul ezen a rangos versenyen, ahol a diákok számot adhatnak nemcsak alapos lexikális tudásukról, hanem arról is, hogy a történelmet szakmailag értő módon, a forrásokat és szakirodalmat pedig elmélyülten, konstruktívan és kreatívan képesek feldolgozni. A vetélkedő idei...

témája: Magyarország az Árpád-korban volt.
A versenyre az Árpád-kori Magyarország történetét részletesen feldolgozó online feladatsor kitöltésével lehetett nevezni.
A mintegy 150 határontúli és magyarországi induló csapat közül 60 csapat jutott tovább a középdöntőbe, melyet Budapesten rendeztek meg. A feladat egy zárthelyi dolgozat megírása volt az adott témakörben. Az ünnepi döntőt szintén Budapesten rendezték meg, a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében, a sajtó nyilvánossága előtt. Az ünnepélyes döntőn már csak a legjobb 10 csapat vett részt.
A feladatok sokszínűek voltak: személyek, fogalmak, képek, zenék, a korszakot feldolgozó filmjelenetek és szöveges források felismerését, értelmezését várták el, de akadt közöttük szituációs szerepjáték is. A JEZSU-s csapatnak János esztergomi érsek és Péter bihari ispán vitáját kellett megeleveníteniük a Gertrúd királyné elleni összeesküvés idején.
A JEZSU “Ad maiorem dei Gloriam” csapatát Ladányi Béla tanár úr készítette fel. A Gloria Victis versenyt minden évben tavasszal hirdeti meg a Rákóczi Szövetség. A csapatok hónapokon át dolgoznak az adott történelmi korszak Magyar vonatkozásainak elmélyült megismerésén, alapos feldolgozásán és értelmezésén. Gratulálunk a csapatnak és tanáruknak a nagyszerű eredményhez, és köszönjük kitartó, elkötelezett munkájukat.

Gloria victis: latin kifejezés, amit a harcban, illetve a harc során elesettekre, hősi halált halt emberekre használunk. Ez egyfajta meghajlás mindazok előtt, akik a háború áldozatai lettek. A gloria victis latin kifejezés (gloria -> „dicsőség”, victis -> „legyőzött”).

Last modified on Tuesday, 09 November 2021 10:51