• Pedagógia
  • Tehetséggondozás
  • Tehetségeink
  • Na ugye, nem is olyan bikkfanyelvű a magyar! – A Kovács & Kovács Collaboration Cambridge-ben

Na ugye, nem is olyan bikkfanyelvű a magyar! – A Kovács & Kovács Collaboration Cambridge-ben

A Kovács Kende és Kovács Máté (nem testvérek, névrokonok!) páros, a Cambridge-ben vitázott április 27-én. Az ICYD (International Competition for Young Debaters), bár nemzetközi verseny, főleg angol anyanyelvűek vesznek részt rajta. Kovácsaink igazi kuriózumnak számítottak, hiszen a 36 párosból csak két csapat volt idegen ajkú: egy holland és a mi magyarjaink, a többi kanadai, brit, amerikai diákokból állt. A híres-nevezetes Cambridge Union Society...

Cambridge belvárosában található, ez 1875 óta a mindenkori hivatalos vitaversenyek helyszíne. Az egyik Poirot epizódban is látható, talán emlékszünk, amikor egy okostojás leányzó bekiabált a karzatról – akkor még csak a karzaton ülhettek hölgyek...
A vita reggel 9-től este 9-ig zajlott. Kilenc parlament ülésezett párhuzamosan, és az első négy forduló után választották ki a 8 legjobb csapatot, nos, oda már nem kerültek be külföldiek.
A témák, vagyis a Tisztelt Ház egyik-másik javaslata nagyon meghökkentő volt: fejlett ország ne alkalmazhasson fejlődő országbeli orvost; az iskolák szervezzenek klíma demonstrációt; kártérítést kelljen fizetni a rabszolgakereskedelem által károsult országok számára; a kötelező katonai szolgálatot terjesszék ki a nőkre is; a gyerekeket megtanítani arra, hogy a vagyonnal rendelkezni szégyenteljes dolog; új, vallásmentes világrend....
Majd később fog csak kiderülni pontosan, hogy a zsűri hány pontot adott a farkasok közé keveredett báránykáinknak. Teljesítményük: a fiúk első nekifutásra először megszeppentek, a sok anyanyelvi között, de egyetlen percig sem merült fel bennük, hogy feladják. Nagyon aktívak voltak és derekasan küzdöttek.
Mindenki álmélkodott, a zsűritagok, kísérő tanárok és vitázó fiatalok is el voltak ájulva, odajöttek tanárok diákok, kezet ráztak, és elismerték a teljesítményt. Többen hitetlenkedve csóválták a fejüket: „el sem tudnám képzelni, hogy én más nyelven, mondjuk németül így vitázzak...” Persze a kelet-európaiság is nagy kuriózum, mert még élnek a sztereotípiák – pl., hogy mi nem tudhatunk hozzászólni európai témákhoz, nem is vagyunk talán európaiak? A magas színvonalú nyelvtudásra is rácsodálkoztak, látva a nyolcadikos Kovács fiúk arcát, még meglepőbb volt, hogy ilyen fiatal korban (NYOLCADIKOSOK!) egyáltalán lehetséges ilyen magas szintű nyelvtudás. Gratulálunk a Kovács párosnak, angol nyelvtanáruknak, Csizmarik Irénnek és a vitaversenyre felkészítő tanárnak Juhász nagy Andrea tanárnőnek. (Szelenge Judit)

Last modified on Monday, 20 May 2019 15:14