• Pedagógia
  • Tehetséggondozás
  • Tehetségeink
  • Pekingi tudósítónk jelenti: Tinon Augustin érdekes élete Kínában

Pekingi tudósítónk jelenti: Tinon Augustin érdekes élete Kínában

Tinon Augustin 10. B osztályos tanulónk Kínában tölt 10 hónapot 2017 Augusztusától, az AFS (American Field Service) szervezésében. Pekingben él, ahol egy úgynevezett “bentlakásos iskolában” tanul. Ez azt jelenti, hogy hét közben kollégiumban lakik a többi AFS-es cserediákkal, a hétvégeket és az iskolaszüneteket pedig egy kínai családnál tölti.
Miért Kínát választottad csereéved céljának?
Hogy megtanuljam a...

kínai nyelvet. Kína a jövő. A világ legjobb közgazdasága, legnagyobb népessége, és a tudomány szempontjából, Kína egy nagyon fontos tényezővé válik. Hatalmas összegeket fordítanak a kutatásra, ráadásul jó szervezéssel, nagy előnyt jelent a jövőre nézve. Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt arra, hogy Pekingbe tudjak menni (mandarin) kínai nyelvet tanulni.
Mit gondolsz Kínáról és hogyan telik a Pekingi csereéved?
A világ hatalmas. Annyira complex. A kínaiak szerint a család és a pénz fontos. Legyen pénzes és egészséges az ember. De közben egy nagyon ellentmondásos ország is. Egyszerre egocentrikusak és közösségiek. Fantasztikusan szervezettek a mindennapi életben. Szigorú szabályok vannak, de ugyanakkor érdekes káosszá is válhat, mint például a pekingi közlekedés! Személyes szempotból nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy vannak jó barátaim (3 olasz és 6 tajföldi) és a lehető legjobb fogadó családba helyeztek. Apának és Anyának hívom a szülőket. A fogadó testvérem 15 éves és folyamatosan tanul. Ő az én úgynevezett « Kínai öcsém » !
Mit tanulsz az iskolában a nyelven kívül?
Egy szakközépiskolába járok. Sok dolgot tanulunk: kalligráfiát, hagyományos festészetet, tea művészetet, kínai konyhaművészetet, hímzést, fotózást, filmkészítést stb.
Mit fogsz kezdeni magaddal mikor hazajösz Magyarországba?
Remélem a lehető legjobb eredményekkel térek vissza. Még két évem lesz az érettségi előtt. Természetesen folytatom a kínai nyelv tanulását a jezsu fantasztkus tanáraival (akik segítségével kerülhettem ki Kínába!) és talán megpróbálom az egyetemi éveket is Kínában tölteni.
(Az interjút Mathilde Tinon készítette angol nyelven. Magyar nyelvre fordította: Tinon Augustin)
From our Beijing Correspondent: The Interesting Life of Tinon Augustin

Tinon Augustin (10b in 2016-2017) moved to China on August 2017 for ten months with the help of AFS (Americain Field Service). He lives in Beijing, participates in a boarding school programme, which means that he stays in a dormitory during the week with fellow AFS-ers, and spends his week-ends and holidays with the family.
Why did you choose China for your exchange year?
To learn Chinese. China is the future. The best economy in the world, the biggest population and on a scientific point of view, China is becoming a very big player. Chinese invest tremendous amounts of money in research, combined with an impressive organization give them an important advantage in the future. I’m glad I could go to Beijing to be able to learn mandarin.
What do you think of China and how is your experience in Beijing?
The world is huge. It is so complex. For Chinese, family is tremedously important, money is important. Being healthy and wealthy. It’s a very paradoxical country. There are at the same time self centered and communotary bounded. They are terribly organized and scheduled in the everyday life. There are strict rules and at the same time, it can be an interesting chaos, like the traffic in Beijing! On the personal side, I am very lucky to have good friends (3 Italians and 6 Thais) and to have been put in contact with the best Chinese family ever. I call the father Baba (Daddy) and the mother Mama (Mummy). Their son is 15 and studies all the time. He is my « little Chinese brother »!
What do you learn at school, apart from the language?
It’s a vocational high school. We learn Chinese calligraphy, painting, tea art, Chinese cuisine (dumplings), embroidery, photography, film making...
What will you do when you come back to Hungary?
I hope I will come back with as much positive results as possible. I will have two more years to go before I will go for my Graduation exam. I will keep on learning Chinese with the excellent teachers of the Jezsu (thanks to whom I have been given the opportunity to study in China!) and perhaps will aim to spend my University years in China.
(Interview by Mathilde Tinon)

Last modified on Saturday, 02 June 2018 18:20